Cinderella FIT

Cinderella FIT - how it works?

Stage 2

2. Lestisarjasta valitaan jalan muotoa parhaiten noudattava lesti. Lestin paikka merkitään levyyn.


        Picture 3

Cinderella FIT Oy - 2005